Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA
422402

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
  • rezerwowania usług hotelarskich;
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

KWALIFIKACJE:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Specjalistyczne zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się pracowni hotelarskiej z wykorzystaniem programów komputerowych w zakresie obsługi recepcji oraz obiektach hotelarskich działających na terenie powiatu – obecnie szkoła współpracuje z Hotelem Magellan w Bronisławowie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Jednym z nowych kierunków kształcenia w Technikum w Wolborzu jest technik hotelarstwa. W pobliżu szkoły znajduje się kilka znaczących hoteli, jak na przykład kompleks hotelowo – rekreacyjny Magellan, hotel Wodnik, hotel Górski, czy hotel Polichno. Z kompleksem Magellan szkoła nawiązała umowę, na mocy której nasi uczniowie nie tylko będą tam odbywali praktyki, ale najlepsi z nich znajdą tam zatrudnienie.

Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, umiejętność obsługi gości hotelowych w recepcji, przygotowanie pokojów hotelowych oraz realizację zamówień hotelowych w szerokim zakresie. Poznają także zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w tym obszarze, sposoby inicjowania przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z innymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży hotelarskiej. Praktyki zawodowe będą odbywały się w okolicznych hotelach, a to pozwoli uczniom poznać specyfikę pracy w tym zawodzie i zaprezentować się przyszłym pracodawcom.

EnglishGermanPolish
English German Polish