Technik analityk

TECHNIK ANALITYK
311103

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
  • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

KWALIFIKACJE:

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

Kształcenie praktyczne odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach szkolnych umożliwiających indywidualną pracę każdego ucznia. Atrakcyjnym uzupełnieniem tych zajęć są wyjazdy m.in. do laboratoriów Polskiej Akademii Nauk, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii, laboratoriów spożywczych i przemysłowych, podczas których uczniowie mają możliwość poznać szczegółowo specyfikę pracy w tych placówkach.

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

EnglishGermanPolish
English German Polish