Profil sportowy

Liceum ogólnokształcące o profilu sportowym

Liceum kształci w zakresie ogólnym, ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego, biologii, geografii i języka angielskiego. Szkoła przygotowuje do egzaminów sprawnościowych na wyższe studia (szczególnie do szkół policyjnych, strażackichitp.) oraz na Akademię Wychowania Fizycznego. Młodzież w każdej klasie będzie się uczyć trzech przedmiotów rozszerzonych w wymiarze do 5 godzin w tygodniu, a wychowania fizycznego 10 godz. Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach. Drugim językiem obcym jest język niemiecki.

Atuty szkoły:

  • stawiamy na sport (zajęcia szkolnego koła sportowego, udział w zawodach sportowych);
  • stwarzamy uczniom możliwość osiągnięcia sukcesu poza sferą edukacji (udział w kołach zainteresowań, w szkolnych i pozaszkolnych konkursach artystycznych, w samorządzie uczniowskim, w redakcji gazetki szkolnej);
  • staramy się walczyć z niską kulturą, wulgaryzacją języka, nikotynizmem;
  • dbamy o nowoczesne wyposażenie sali gimnastycznej i pracowni przedmiotowych.
    Baza szkoły:
  • sala gimnastyczna,
  • boisko sportowe,
  • park z trasami biegowymi,
  • Trasa Zdrowia.
EnglishGermanPolish
English German Polish