Pszczelarz

PSZCZELARZ
612302

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

KWALIFIKACJE:

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Umiejętności i kompetencje przyszłych  pszczelarzy będą rozwijane w oparciu o planowany Piotrkowski Inkubator Pszczelarski, który będzie funkcjonował w ZSCKU w Wolborzu. Inkubator będzie miejscem, w którym każdy z pszczelarzy będzie mógł przetwarzać pszczele produkty przy wykorzystaniu udostępnionej infrastruktury oraz korzystać z organizowanych szkoleń i warsztatów dla pszczelarzy.

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

EnglishGermanPolish
English German Polish