Mechanik pojazdów samochodowych

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
723103

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania pojazdów samochodowych;
  • obsługi pojazdów samochodowych;
  • naprawy pojazdów samochodowych

KWALIFIKACJE:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym (kategoria B). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy.

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

EnglishGermanPolish
English German Polish