Mechanik motocyklowy

MECHANIK MOTOCYKLOWY
723107

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania pojazdów motocyklowych;
  • obsługiwania i naprawy pojazdów motocyklowych.

KWALIFIKACJE:

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania motocyklem (kategoria A/A2). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w szkolnej pracowni motocyklowej. Są to: pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów, pracownia diagnostyki pojazdów oraz w warsztatach naprawczych pojazdów. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na kategorię A.

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

EnglishGermanPolish
English German Polish