Kierowca mechanik

KIEROWCA MECHANIK
832201

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

KWALIFIKACJE:

AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (kategorie B i T) oraz uzyskania uprawnień do kierowania kombajnem zbożowym. Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy.

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

EnglishGermanPolish
English German Polish