Blog

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

+ Prowadzenie produkcji rolniczej
+ Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Kursy organizowane są w formie zaocznej w systemie weekendowym. Kursy rozpoczną się po zebraniu grupy od połowy września 2020 roku i będą trwały do kwietnia 2021 roku. Wymiary godzin poszczególnych kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Bliższych informacji udziela oraz zapisy prowadzi sekretariat szkoły
w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00
zapraszamy do kontaktu poprzez stronę https://zswolborz.pl/kontakt/

EnglishGermanPolish
English German Polish