Blog

Uczestnicy wrócili z greckiej przygody

Po 2 tygodniach, nasi uczniowie wrócili z Grecji, gdzie odbywali swoje mobilności zawodowe w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”, nr 2018-1-PL01-KA102-048877, finansowany ze środków Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 53 uczniów, pod opieką 5 nauczycieli, miało okazję spędzić 14 wspaniałych dni na Riwierze olimpijskiej, gdzie ZS CKU we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C., przygotował dla 4 kierunków kształcenia programy staży zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach. W wyjeździe udział wzięli uczniowie z kierunków: technik hodowca koni (15 osób), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (21 osób), technik logistyk (9 osób) oraz technik pojazdów samochodowych (8 osób), dzięki czemu obiektywnie duża grupa uczniów miała okazję sprawdzić swoje kompetencje, jak i zdobyć nowe, związane nie tylko z samą pracą, ale także z przebywaniem w innym państwie, używaniem języka angielskiego w środowisku pracy, poznawaniem innych systemów organizacji pracy.

« z 3 »

Oprócz zajęć praktycznych w swoich naturalnych środowiskach pracy, nasi uczniowie mieli także okazję podziwiać uroki Grecji, korzystając z przygotowanego programu kulturowego, w ramach którego odwiedzili Ateny, Meteory, Masyw Olimpijski czy też popłynęli na wyspę Skiathos. Bez wątpienia, obcowanie z grecką kulturą, poznawanie zwyczajów i tradycji, greckiej kuchni, zażywanie kąpieli słonecznych, na długo pozostanie w pamięci uczestników, którzy po powrocie do szkoły zarażają optymizmem, zachęcając swoje koleżanki i swoich kolegów z młodszych klas do udziału w podobnych projektach.

Szkoła podjęła już kroki mające na celu przygotowanie kolejnej edycji projektu, ustalając szczegóły dalszej współpracy z greckim partnerem, gotowym do ponownego przyjęcia naszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020! 🙂

EnglishGermanPolish
English German Polish