Stacja kontroli pojazdów

Bardzo ważnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej, szczególnie w nauczaniu praktycznym w zawodach: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI oraz MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH jest funkcjonująca w szkole Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów EPI/001/P. W ramach działalności tej stacji uczniowie mogą obserwować czynności wykonywane przez diagnostów podczas wykonywania badań technicznych wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym: samochodów osobowych, ciągników oraz motocykli.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

EPI/001/P

zaprasza na przeglądy techniczne

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 17:00,

a w soboty od 9:00 do 14:00

EnglishGermanPolish
English German Polish