Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK
351203

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

KWALIFIKACJE:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysłu skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Zdobyta wiedza umożliwia:

montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
montować okablowanie sieciowe,
konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
projektować strukturę witryny internetowej,
tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
tworzyć i administrować bazami danych,
zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

4 nowoczesne pracownie komputerowe
w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do internetu),
profesjonalny osprzęt sieciowy,
profesjonalne oprogramowanie

EnglishGermanPolish
English German Polish