Technik Weterynarii

Kształcenie BEZPŁATNE!

Technik weterynarii

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

 • Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt
 • Wykonywania zabiegów inseminacji zwierząt
 • wykonywania czynności dot. diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych
 • Wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 • Przychodniach i lecznicach  jako pomocnik lekarza
 • Laboratoriach weterynaryjnych
 • Ogrodach zoologicznych
 • Schroniskach
 • Fermach przemysłowych, zakładach hodowli
 • Organach Inspekcji Weterynaryjnej

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Może stanowić alternatywę zatrudnienia dla rolników pracujących w małych gospodarstwach rolnych o niskim potencjale ekonomicznym.

EnglishGermanPolish
English German Polish